سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
نبرد ایران و اسرائیل
به صاحب دانش بگو عصایی از آهن و کفشی آهنین برگیرد و دانش را بجوید، تا آنکه عصا بشکند و کفشها پاره گردد . [داود علیه السلام]