سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
کسی کـه خویشتن را نشناسـد، از راه نجـات دور افتـد و در گمراهی ونادانیها درافتد . [امام علی علیه السلام]